Privacy, copyright en disclaimer

Byes biedt de meest eenvoudige oplossing voor het bestellen en verzorgen van alle rouwmedia. Via een aantal eenvoudige stappen regelt u elk gewenste uiting.

Byes hecht veel waarde aan de bescherming van uw privacy. Byes gebruikt slechts persoonsgegevens die u zelf heeft achtergelaten en alleen voor het daarbij behorende doel. De gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor het doel waarvoor zij zijn achtergelaten. Bij het gebruik van de website is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing.

Privacyverklaring Byes
Byes verwerkt persoonsgegevens in het kader van haar dienstverlening voor het maken en bestellen van rouwmedia. Uiteraard gaat Byes vertrouwelijk en zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. Voor een gedeelte van de hierna genoemde verwerkingen van uw persoonsgegevens geldt de gemeente als verantwoordelijke in de zin van de privacyregelgeving. Daarnaast geldt Byes voor een deel van de verwerkingen mede als verantwoordelijke in de zin van de privacyregelgeving.

Contactgegevens
Byes
Telefoonnummer: (023) 51 33 000

Gegevensverwerkingen
In het kader van de rouwmedia en de diensten die Byes verricht worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

 • Namen en adresgegevens van nabestaande
 • Namen en adresgegevens van overledene
 • Mailadres en telefoonnummer van uitvaartverzorger

Contact en informatie (bij verzoek, aanvraag, melding of klacht via telefoon of website):

 • NAW-gegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Rekeningnummer (indien nodig)
 • Inhoud verzoek/klacht/melding

Website:

 • IP adres https://service.byes.nl: 80.247.167.194
 • Betaalgegevens (facturatieadres, IBAN, betaalmethode, betaalgedrag)
 • Informatie die u zelf aan ons verstrekt (bijvoorbeeld de gegevens die u invult in een open veld op ons contactformulier)
 • Uw reacties op e-mails en andere communicatie-uitingen van Byes
 • De door u ingevulde klantonderzoeken

Doelen van verwerking
In het kader van haar dienstverlening verwerkt Byes uw persoonsgegevens voor diverse doeleinden die de gemeenten daarvoor stellen, zoals:

 • Behalen van milieudoelstellingen en het optimaliseren van de rouwmedia
 • Verzenden drukwerkuitingen naar drukkers
 • Verzenden advertenties naar uitgevers
 • Het verbeteren van de efficiency van de rouwmedia
 • De beantwoording van vragen, het behandelen van meldingen en klachten met betrekking tot rouwmedia
 • Communicatie en verstrekken van informatie over rouwmedia
 • Het geven van voorlichting over rouwmedia
 • Analyseren van de (effectiviteit van de) rouwmedia
 • Toesturen van bestelde producten en artikelen via het portaal

Grondslag voor verwerking
Byes verwerkt uw persoonsgegevens in het kader van de uitvoering van haar dienstverlening voor de gemeente en voor zover noodzakelijk om de rouwmedia zo klantvriendelijk mogelijk uit te voeren. De gerechtvaardigde belangen van Byes zijn klantvriendelijkheid, efficiëntie, behalen van bedrijfsdoelen.

Indien een deel van de verwerking is gebaseerd op toestemming zal de volgende aanvullende informatie moeten worden verstrekt:

U heeft het recht om uw eerder gegeven toestemming op ieder moment in te trekken. Dat kunt u doen door een brief of email te schrijven aan de klantenservice. Indien u uw toestemming intrekt zal Byes vanaf dat moment uw persoonsgegevens die op deze grondslag zijn verwerkt niet meer verwerken. De persoonsgegevens die tot de intrekking zijn verwerkt blijven rechtmatig verwerkt. Uw persoonsgegevens die onder een andere grondslag worden verwerkt zullen nog wel verwerkt worden.

Derden
Byes kan voor de hiervoor genoemde doeleinden gebruik maken van diensten van derden aan wie in dat kader uw persoonsgegevens kunnen worden verstrekt. Uw persoonsgegevens kunnen bijvoorbeeld worden verstrekt aan partijen die betrokken zijn bij de het drukken van rouwmedia, plaatsen van advertenties of verzenden van digitale uitingen voor rouwmedia, het onderhoud van de ICT-systemen en de bezorging van uw bestelling. Deze derden zullen deze gegevens uitsluitend verwerken voor de hiervoor genoemde doeleinden. Byes heeft met deze derden afspraken gemaakt over de wijze waarop met de persoonsgegevens mag worden omgaan. Zo is onder meer afgesproken dat de persoonsgegevens geheim moeten worden gehouden en adequaat moeten worden beveiligd.

Uw persoonsgegevens zullen door Byes niet aan derden worden verstrekt voor commerciële doeleinden.

Bewaartermijn
Uw persoonsgegevens worden bewaard zolang dat noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden en in overeenstemming met de wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht en het bewaarbeleid van de gemeente.

Beveiliging
Byes neemt de beveiliging van uw persoonsgegevens serieus. Byes hanteert een beveiligingsbeleid om onder meer te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot uw persoonsgegevens in het kader van de rouwmedia. Dit beleid wordt periodiek geëvalueerd en indien nodig aangepast.

Vragen over deze privacyverklaring kunt u richten aan:
Als u vragen heeft over de privacyverklaring of uw privacyrechten kunt u contact met ons opnemen via service@byes.nl. Ook helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Komen we er samen toch niet uit? Dan heeft u het recht om op grond van de AVG een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen privacyverklaring
Byes kan deze privacyverklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website bij de informatie over rouwmedia gepubliceerd. Byes raadt u aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.

Datum laatste wijziging: 6 september 2022

Cookies
Cookies zijn bestanden met een kleine hoeveelheid gegevens die vaak worden gebruikt als anonieme unieke ID’s. Deze worden naar uw browser verzonden vanaf de websites die u bezoekt en worden opgeslagen op het interne geheugen van uw apparaat.

Deze Service gebruikt deze “cookies” niet expliciet. De site kan echter code van derden en bibliotheken gebruiken die ‘cookies’ gebruiken om informatie te verzamelen en hun services te verbeteren. U hebt de mogelijkheid om deze cookies te accepteren of te weigeren en te weten wanneer een cookie naar uw apparaat wordt verzonden. Als u ervoor kiest om onze cookies te weigeren, kunt u sommige delen van deze service mogelijk niet gebruiken.

Dienstverleners
Om de volgende redenen kunnen we externe bedrijven en personen in dienst nemen:

 • Om onze service te vergemakkelijken;
 • Om de Service namens ons te leveren;
 • Servicegerelateerde services uitvoeren; of
 • Om ons te helpen bij het analyseren van hoe onze service wordt gebruikt.

We willen gebruikers van deze service informeren dat deze derden toegang hebben tot uw persoonlijke gegevens. De reden is om namens ons de taken uit te voeren die aan hen zijn toegewezen. Ze zijn echter verplicht om de informatie voor geen enkel ander doel openbaar te maken of te gebruiken.

Veiligheid
We waarderen uw vertrouwen in het verstrekken van uw persoonlijke gegevens, dus we streven ernaar om commercieel aanvaardbare middelen te gebruiken om deze te beschermen. Maar vergeet niet dat geen enkele verzendmethode via internet of elektronische opslag 100% veilig en betrouwbaar is en we kunnen de absolute veiligheid ervan niet garanderen.

Links naar andere sites
Deze Service kan links naar andere sites bevatten. Als u op een link van derden klikt, wordt u naar die site geleid. Merk op dat deze externe sites niet door ons worden beheerd. Daarom raden wij u ten zeerste aan om het Privacybeleid van deze websites te lezen. We hebben geen controle over en nemen geen verantwoordelijkheid voor de inhoud, het privacybeleid of de praktijken van sites of services van derden.

Wijzigingen in dit privacybeleid
We kunnen ons privacybeleid van tijd tot tijd bijwerken. Daarom wordt u geadviseerd deze pagina regelmatig te controleren op eventuele wijzigingen. We zullen u op de hoogte brengen van eventuele wijzigingen door het nieuwe Privacybeleid op deze pagina te plaatsen. Deze wijzigingen worden onmiddellijk van kracht nadat ze op deze pagina zijn geplaatst.

Neem contact met ons op
Als u vragen of suggesties heeft over ons privacybeleid, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

Byes is gratis

Vraag vandaag nog een gratis login aan. U ontvangt van ons een afgeschermde omgeving waarin u uw eigen dossiers kunt aanmaken en beheren.

Interesse in Byes?

  We nemen zo snel mogelijk contact met u op